Inzercia

Chceli by ste publikovať vaše články nášmu publiku? Ponúkame možnosť rôznej formy spolupráce.

Tlačové správy – od 90 € – správa zostáva v archíve webu po dobu jeho fungovania (minimálne jeden rok)

Napísanie článku naším redaktorom – 50 €

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na mail redakcia@dnesky.sk

Prečo inzerovať práve na našom webe?

Pomocou našich portálov dokážete zacieliť na veľké množstvo ľudí. Odkazy z nášho webu sú kvalitné (web má vysoké hodnotenie UR a DR).

Ponúkame rôzne formy reklamy na našich portáloch (banery, PR články atď…).

V našom portfóliu nájdete weby, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti (bývanie, fitness, spravodajstvo).

Ďalšie info

Publikácia PR článkov je jednou z mnohých stratégií, ktoré sa používajú na propagáciu produktov, služieb alebo značiek. PR články sú často používané ako spôsob, ako zvýšiť povedomie o danej značke alebo spoločnosti a zároveň poskytnúť užitočné informácie pre cieľovú skupinu.

Takéto články sa obvykle publikujú v novinách, časopisoch alebo online médiách a sú napísané tak, aby boli zaujímavé a pútavé pre čitateľov. Cieľom je získať pozitívnu pozornosť pre značku alebo spoločnosť a zároveň poskytnúť užitočné informácie pre čitateľov.

PR články sa môžu líšiť od bežných reklamných článkov tým, že sa viac sústredia na poskytovanie užitočných informácií a menej na priamočiaru reklamu. Napriek tomu však môžu byť efektívnym spôsobom, ako zvýšiť povedomie o značke alebo spoločnosti a zároveň poskytnúť užitočné informácie pre cieľovú skupinu.

PR články môžu byť tiež využité na zvýšenie dôveryhodnosti značky alebo spoločnosti tým, že poskytnú autentické a relevantné informácie o produktoch alebo službách. Môžu tiež pomôcť zvýšiť návštevnosť webovej stránky a zvýšiť predaj produktov alebo služieb.

Publikácia PR článkov vyžaduje dobrú komunikačnú stratégiu a plánovanie. Je dôležité zvoliť vhodné médiá, ktoré sú pre cieľovú skupinu relevantné, a zároveň zabezpečiť, aby PR články boli napísané tak, aby boli zaujímavé a pútavé pre čitateľov.